Strona główna

Aktualności, strona 31 z 32

Aktywni Seniorzy w Kotulinie!

Utworzono: 24.05.2016

„Faktem jest, że w naszym społeczeństwie stale przybywa osób po 65. roku życia, a także tych, którzy osiągnęli 80. rok życia. Według danych GUS, w Polsce w 2030 roku będzie mieszkało aż 10 mln ludzi starych. Cieszy fakt, że żyjemy coraz dłużej; jest to z...

Rozmowa czy kara?

Utworzono: 16.05.2016

Dzieci i młodzież (jako grupa społeczna) są najmniej odporne na zagrożenia współczesnego świata. Od pokoleń właśnie te osoby narażone są na różnego rodzaju nowości pojawiające się w świecie, część z nich niesie za sobą piętno konsekwencji zdrowotnych, karnych,...

REAGUJ NA PRZEMOC

Utworzono: 10.05.2016

Rusza Program Rodzina 500+

Utworzono: 08.03.2016

Program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 195) od 1 kwietnia 2016 r. wprowadza świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w...

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ,,NIEBIESKA LINIA"

Utworzono: 11.12.2015

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Utworzono: 13.07.2015
http://ops.toszek.pl/zespol-interdyscyplinarny/n,baza-teleadresowa-podmiotow-oraz-organizacji-pozarzadowych-swiadczacych-uslugi-dla-osob-i-rodzin-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

Dla przedsiębiorców

Utworzono: 29.05.2015

Przedsiębiorco!!!!   Jesteś zainteresowany zwiększoną ilością odbiorców   sprzedawanych towarów lub usług?!!   Zapraszamy Cię do zapoznania się z możliwością przystąpienia   do inicjatywy   „Karta Dużej...

REAGUJ NA PRZEMOC

Utworzono: 03.03.2015

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Utworzono: 06.02.2015

Informacja dla Kombatantów

Utworzono: 02.02.2015
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych....