Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Od 01.04.2019 rok Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w Gminie Toszek.