Dodatek osłonowy

Z uwagi na zmianę od 1 lutego 2022r. przepisów ustawy o dodatku osłonowym w zakresie wzoru wniosku informujemy, że nowy wniosek zostanie udostępniony na stronie internetowej ops niezwłocznie po jego opublikowaniu w dzienniku ustaw.

 

Gmina Toszek informuje, że realizatorem nowego zadania w ramach ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają odpowiednio:

-2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym

- 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłaty w ramach dodatku osłonowego wyniesie:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 400 zł
  • dla gospodarstwa 2-3 osobowego 600 zł
  • dla gospodarstwa 4-5 osobowego 850 zł
  • dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego 1150 zł

Wysokości dopłaty w ramach dodatku osłonowego dotyczy wyłącznie wnioskodawców, których gospodarstwa domowe wykorzystują urządzenia grzewcze (jako główne źródło ogrzewania) to jest to: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków:

  • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 500 zł
  • dla gospodarstwa 2-3 osobowego 750 zł
  • dla gospodarstwa 4-5 osobowego 1062,50 zł
  • dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego 1437,50 zł

Obowiązywać będzie również tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie mógł być przyznany po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie pierwszemu wnioskodawcy.

W przypadku wniosków o dodatek osłonowy złożonych do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2 równych ratach: do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku wniosków o dodatek osłonowy złożonych od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r., w tym wypadku wypłata dodatku nastąpi jednorazowo.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje udzielane będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rynek 2 lub telefonicznie 32 332 67 02

ZAŁĄCZNIKI