WNIOSEK

OD DNIA 01.02.2023 R. JEST MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU GAZOWEGO

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIENIE WNIOSKU ZAŁĄCZONĄ PONIŻEJ!
 

Zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku gdzie można pobrać, wypenić oraz złożyć wniosek, a także uzyskać wszelkie informacje. Wzory wniosku są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej www.ops.toszek.pl w zakładce "dodatek gazowy - refundacja podatku VAT  - WNIOSEK"

 

Wniosek można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP - opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOSZKU W GODZINACH:
Poniedziałek - środa: 8:00 - 14:00
Czwartek: 8:00 - 17:00
Piątek: 8:00 - 12:00

 

ZAŁĄCZNIKI

 • Instrukcja do wniosku
  Utworzono: 31.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Prosimy o zapoznanie się z informacjami

 • Wniosek
  Utworzono: 31.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Prosimy o dołączenie załącznika RODO!

 • RODO
  Utworzono: 31.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  NIEZBĘDNE!

 • Załącznik nr 1
  Utworzono: 31.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Informacje o wielkości gospodarstwa domowego i dochodach - JEŚLI SKŁADASZ WNIOSEK PIERWSZY RAZ LUB ZMIENIŁY SIĘ DANE TWOJEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 • Załącznik nr 1A
  Utworzono: 31.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

 • Załącznik nr 1B
  Utworzono: 31.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

 • Załącznik nr 2
  Utworzono: 31.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok

 • Załącznik nr 3
  Utworzono: 31.01.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024r.