Pomoc uchodźcom

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA GMINY TOSZEK
W SPRAWIE POMOCY DLA
UKRAIŃCÓW – UCHODŹCÓW WOJENNYCH

Szanowni mieszkańcy gminy Toszek,

poniżej prezentujemy krótki przewodnik ws. pomocy dla Ukraińców – uchodźców wojennych, którzy już są zakwaterowani w lokalach na terenie gminy Toszek od dnia 24.02.2022 r.:

  • Jeżeli zapewniłeś Ukraińcom zakwaterowanie na terenie gminy Toszek, zgłoś ten fakt niezwłocznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku,  ul. Rynek 11 wypełniając formularz zgłoszeniowy uchodźcy. Formularze należy składać w godzinach pracy Ośrodka tj.  w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.00 – 15.00, w czwartki w godzinach 7.00 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.00 – 13.00. Link do formularza w języku polskim i ukraińskim znajduje się poniżej oraz na stronie internetowej OPS w Toszku. Formularze w wersji papierowej są udostępniane w następujących punktach: Urząd Miejski w Toszku (biuro podawcze), Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, wszystkie placówki oświatowe oraz u każdego sołtysa.
  • FORMULARZ ZNACZĄCO UŁATWI PROCEDURĘ UDZIELANIA POMOCY ORAZ PRZYJĘCIE DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.
  • Jeżeli uchodźcy dysponują dokumentami typu paszport, akt urodzenia, świadectwa szkolne lub inne należy je skserować i dołączyć do formularza. W przypadku braku możliwości wykonania ksero usługa ta zostanie wykonana na miejscu we wskazanych wyżej jednostkach organizacyjnych gminy Toszek.
  • Na podstawie danych zebranych z formularzy dot. uchodźców zostanie im udzielona dalsza pomoc w postaci organizacji podstawowych materiałów dot. życia codziennego: ubrań, środków czystości, jedzenia.
  • We współpracy z dyrektorami szkół i przedszkola zostaną zapewnione miejsca w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży   w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Prawidłowa organizacja pomocy oraz zapewnienie miejsca w placówce szkolnej może potrwać kilka dni, dlatego do tego czasu w Centrum Kultury „Zamek w Toszku” będą organizowane zajęcia dla dzieci w postaci bezpłatnych zabaw i ćwiczeń. Zajęcia zaplanowano od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 12.00. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu: 32 233 43 44.
  • Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy jest zagwarantowana tym osobom, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022 r. Te osoby mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html
  • Pamiętajmy, że uchodźcy z Ukrainy mają zapewniony bezpłatny transport autobusowy i kolejowy na terenie naszej gminy i województwa. Warunkiem bezpłatnego transportu jest okazanie dokumentu, z którym uchodźca przekraczał granicę, w którym powinien być odcisk pieczęci Straży Granicznej RP z datą 24 lutego lub późniejszą.
  • Wszelkie uwagi, pytania i pomysły związane z obsługą pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie naszej gminy należy zgłaszać na bieżąco pisząc na adres pomocdlaukrainy@toszek.pl.
  • W sytuacjach pilnych, niecierpiących zwłoki, związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie naszej gminy, do dyspozycji jest numer telefonu +48 516 245 237.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  

ZAŁĄCZNIKI