Punkt "Dla Rodziny"

Szanowni Państwo!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku przygotował nową ofertę pomocy rodzinom borykającym się z różnymi trudnościami. Gdy rodzina dotknięta jest kryzysem związanym z trudną sytuacją zdrowotną, finansową, prawną lub gdy dotyka ją problem alkoholowy, narkomania albo przemoc może skorzystać z Punktu "Dla Rodziny". Zapraszamy również rodziców nie radzących sobie z trudnościami wychowawczymi. W Punkcie "Dla Rodziny" dyżuruje terapeuta uzależnień, pedagog oraz radca prawny.

Siedziba Punktu "Dla Rodziny" mieści się w Toszku przy ul. Rynek 4. Informacje o dyżurach specjalistów można uzyskać pod numerem telefonu: 32 332 67 02. Konsultacje odbywają się po uprzedniej rejestracji.

 

Zapraszamy:

  •  osoby uzależnione, które podejmują próby wprowadzenia zmian w swoim życiu
  •  ich rodziny – celem udzielenia pomocy psychologicznej, wsparcia, czasami skierowania tych osób do odpowiednich miejsc i instytucji mogących udzielić dodatkowej pomocy
  •  rodziny z trudną sytuacją materialną, zdrowotną lub po trudnych zdarzeniach losowych
  •  rodziny w kryzysie związanym ze stratą (śmierć, rozwód, utrata pracy, nagłe zachorowanie)
  •  rodziców dzieci z problemami wychowawczymi

 

Punkt "Dla Rodziny"

Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego i jednocześnie naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka. Bazą do kształtowania osobowości, postaw i relacji z ludźmi. Jest też najważniejszą przystanią bezpieczeństwa, na której dziecko bazuje w kształtowaniu własnej postawy wobec świata.

 

Dla rodzin przeżywających trudności w różnych obszarach utworzyliśmy Punkt "Dla Rodziny"

  Dla rodziców borykających się z problemami wychowawczymi

  Dla młodzieży, przeżywającej trudności w szkole lub domu

  Dla osób z problemem alkoholowym

  Dla rodzin i dzieci z problemem alkoholowym, problemem przemocy, problemem narkomanii

 

Dyżury specjalistów:

Prawnik

środa w godz. 13.00 – 15.00

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu

 

Psycholog

poniedziałek w godz. 16.00 – 19.00

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu

 

Terapeuta uzależnień

wtorek w godz. 17:00 - 19:00

po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu

 

Każde dziecko potrzebujące pomocy może zadzwonić do Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Z numerem 0 800 12 12 12 można połączyć się bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz telefonów komórkowych Orange.

Telefon jest czynny od godz. 8.15 do godz. 20.00. W tych godzinach dyżurują specjaliści, potrafiący nawiązać kontakt z dziećmi i starający się im pomóc. Wkrótce telefon powinien działać całą dobę.

Obecnie każde dziecko dzwoniące na bezpłatny numer w godzinach nocnych usłyszy przyjazny komunikat, pozwalający zostawić identyfikujące namiary tak, aby z samego rana można było odszukać dzwoniącego i udzielić pomocy.

 

 

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/kampanie-spoleczne/

 

 

Aktualności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Utworzono: 18.07.2018

Zgodnie z zadaniami wyznaczonymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przedkładamy w załączeniu zaktualizowaną bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych, świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

NIEODPŁATNA POMOC TERAPEUTY

Utworzono: 16.02.2018

 Jeśli borykasz się z problemami i chcesz aby ktoś spojrzał na niego z innej perspektywy Ośrodek Pomocy Społecznej  w Toszku oferuje pomoc Specjalisty Terapii Uzależnień dla osób uzależnionych.

Nieodpłatne Porady Prawne

Utworzono: 02.02.2018

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej  porady prawnej dla mieszkańców gminy Toszek w siedzibie Ośrodka. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.   ​ Kontakt telefoniczny pod numerem 32 332...

Reaguj na przemoc!

Utworzono: 21.06.2017

    Zjawisko przemocy w rodzinie jest dość powszechne w świadomości społecznej, każdy człowiek – młodszy czy starszy – wie czym jest przemoc, a przynajmniej po części zna jej charakterystykę. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) określa przemoc jako pojedyncze lub stałe, powtarzające się świadome działanie lub zaniechanie działania, naruszające dobra osobiste członków rodziny, w szczególności „narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Bezpłatne porady prawne

Utworzono: 01.03.2017

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Toszek może skorzystać z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Utworzono: 24.10.2014

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem