Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z ustawą o języku polskim, językiem urzędowym w Polsce jest język polski. Oznacza to, że wnioski i załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne powinny być sporządzone w języku polskim, w tym wypełnione w języku polskim.

W załączeniu wzory wniosków wraz z oświadczeniami do wypełnienia. Wnioski w języku ukraińskim są TYLKO WSKAZÓWKĄ DO WYPEŁNENIA, NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ WNIOSKÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM!

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie rządowej (linki poniżej)

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-rodzinne-dla-obywateli-ukrainy

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

 

ZAŁĄCZNIKI