Strona główna

Aktualności, strona 1 z 30

Wigilijne spotkanie Seniorów

Utworzono: 01.12.2023

W dniu 11.12.2023 r zapraszamy Seniorów z Gminy Toszek na spotkanie opłatkowe.

Zapisy obowiązują od dnia 04.12.2023 r osobiście lub telefonicznie pod nr 32-332-67-02.

Więcej informacji na plakacie

 

Zapraszamy serdecznie

 

 

Spotkanie Seniorów

Utworzono: 17.11.2023

W dniu 24.11.2023 r zapraszamy Seniorów z Gminy Toszek na spotkanie – obwiązują zapisy telefoniczne   pod nr 32-332-67-02.

Więcej informacji na plakacie

Zapraszamy serdecznie

 

Warsztaty Pniów

Utworzono: 17.11.2023

Zachęcamy do udziału w warsztatach.

Więcej informacji na plakacie

Bank żywności

Utworzono: 16.11.2023

KOMUNIKAT O PLANIE PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Utworzono: 10.11.2023
Sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami będą miały szanse w 2024r. skorzystać ze wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku na odpowiednie deklaracje czeka do 14 listopada 2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku...

Informacja

Utworzono: 27.10.2023

Zachęcamy do korzystania!

Utworzono: 19.10.2023

Oferta pracy

Utworzono: 10.10.2023

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO - 32 332 67 02

Ważny komunikat dotyczący programu "Czyste Powietrze"

Utworzono: 02.08.2023

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
– przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydaniazaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
– ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.
W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Utworzono: 17.07.2023
W ramach realizowanego programu resortowego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku poszukuje osoby chętnej do wykonywania usługi asystencji osobistej skierowanej do dziecka niepełnosprawnego zamieszkującego teren Gminy Toszek. 
Program ten ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Zgodnie z wymogami Programu, usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:
- asystent osoby niepełnosprawnej;
- opiekun osoby starszej;
- opiekun medyczny;
- terapeuta zajęciowy;
- pedagog;
- psycholog;
- pielęgniarka;
- fizjoterapeuta.
W przypadku świadczenia usług asystencji osobistej na rzecz dziecka niepełnosprawnego do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności, od asystenta wymagane jest również zaświadczenie o niekaralności, informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością. 
Więcej informacji pod numerem telefonu: (32) 332 67 02.

Bank Żywności

Utworzono: 10.07.2023

Informujemy, że dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021r., w dniu 20.07.2023 w Wilkowiczkach będzie wydawana żywność w ramach współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie. Szczegóły na plakacie 

Wakacyjne zajęcia świetlicowe

Utworzono: 06.07.2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje o organizowaniu zajęć wakacyjnych na terenie świetlic.

Szczegóły na zamieszczonych plakatach.

Serdecznie zapraszamy :)  !

Informacja

Utworzono: 05.06.2023

Mając na uwadze dobro dzieci, uważamy że warto rozmawiać o byciu rodzicem zastępczym.

We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach  pragniemy przekazać adres tej placówki tj. Gliwice ul. Zygmunta Starego 17, pok.200 ( warto ustalić termin spotkania telefonicznie pod nr 32-332-66-55) gdzie pracownicy są gotowi udzielić Państwu wszelkich informacji na ten temat.

Nasza gotowość do wspierania najmłodszych i udzielenia im naszego domu i naszej rodziny, jako zastępczego środowiska życia, może być najbardziej chroniącym czynnikiem w tym trudnym i skomplikowanym czasie.

 

Kwestie społeczne to sprawa nas wszystkich. Nie odwracajmy głowy na potrzeby dzieci, które mogą być blisko nas.

Spotkanie Seniorów

Utworzono: 24.05.2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów Gminy Toszek na spotkanie! Szczegóły na plakacie poniżej. Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy w OPS