Strona główna

Aktualności, strona 1 z 32

Warsztaty dla rodziców

Utworzono: 29.04.2024

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono: 26.04.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że posiada możliwość przyznania usług opieki wytchnieniowej. Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 , zwanego dalej Programem jest wsparcie członków...

"Doradcy podatkowi niepełnosprawnym"

Utworzono: 15.03.2024
Śląski Oddział KIDP już po raz piętnasty organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych pod hasłem „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”. Potrwa ona od 7 marca do 25 kwietnia 2024 roku. Konsultacje podatkowe odbywać się będą raz w tygodniu, w czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 513-152-218.

Pełna informacja o akcji znajduje się pod linkiem.

https://niepelnosprawni.slaskie.pl/content/bezplatne-porady-z-zakresu-sporzadzenia-pit

"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono: 28.02.2024

Informacja o zmianach w przepisach o refundacji podatku VAT

Utworzono: 05.03.2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku uprzejmie informuje o zmianach w przepisach.

Dłużej niż wcześniej zapowiadano można wnioskować o refundację podatku VAT za gaz używany do ogrzewania. Zwrot VATu  można otrzymać za okres do 30.06.2024 r. Pierwotnie zwrot VATu możliwy był za wydatki poniesione do końca 2023 roku, okres ten został jednak wydłużony.

Refundację podatku VAT  można otrzymać za okres do 30.06.2024 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami, gospodarstwa domowe które są zasilane paliwami gazowymi (gazem ziemnym wysokometanowym lub zaazotowanym, w tym skroplonym gazem ziemnym oraz propan-butan lub innymi rodzajami gazu palnego, które dostarczane są za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy) mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w opłaconej fakturze dokumentującej dostawę paliw gazowych w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie wniosku (Wnioskodawcą może być osoba, z którą podpisana jest umowa o dostawę gazu), dołączenie umowy o dostarczanie paliw gazowych (dobrowolne), faktury za dostarczenie paliw gazowych, dowodu uiszczenia zapłaty za fakturę oraz ewentualnie dokumenty dotyczące dochodów gospodarstwa domowego.

Ponadto dane źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 21.12.2022 r. (albo po tym dniu w przypadku wpisania lub zgłoszenia nowego źródła ogrzewania).

Należy również spełnić kryterium dochodowe, które w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 2.100,00 zł miesięcznie na osobę, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1.500,00 zł miesięcznie na osobę. Aktualnie dochód wyliczany jest na podstawie dochodów uzyskanych w roku 2022. Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

Terminy składania wniosków:

    do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT za zużycie gazu obejmujący okres do dnia 30 czerwca 2024 r.)

    po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku (za zużycie paliw gazowych obejmujący okres do dnia 30 czerwca 2024 r.)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, ul. Rynek 11, czynny jest:

od poniedziałku do środy w godz. 7.00 do 15.00,

w czwartki w godz. 7.00 do 17.00

w piątki w godz. 7.00 do 13.00

 

Bank Żywności

Utworzono: 01.03.2024

Ogłaszamy nabór wniosków!

Utworzono: 26.02.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że przystąpił do Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej wymienionego rodzaju wsparcia a także chcących świadczyć usługi opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toszku (tel. 32 332 67 02)

Szczegółowe informacje oraz załączniki znajdują się w zakładce bocznej "FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY" - "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Ogłaszamy nabór wniosków!

Utworzono: 12.02.2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że przystąpił do Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jendostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej wymienionego rodzaju wsparcia a także chcących świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toszku (tel. 32 332 67 02)

 

Szczgółowe informacje oraz załączniki znajdują się w zakładce bocznej "FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY" - "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono: 15.02.2024

Informacja dotycząca nowego świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego od 01.01.2024 r.

Utworzono: 01.02.2024

Szanowni Państwo 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. nr 1429 - dalej ustawa o świadczeniu wspierającym), która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, a także...

Informacja odnośnie dodatku osłonowego w 2024 r wraz z wnioskiem do pobrania

Utworzono: 30.01.2024

  DODATEK OSŁONOWY 2024 R.: Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Wypłata dodatku będzie realizowana w 2024 r. jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r Kryterium dochodowe: 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2100...

Rodzicielstwo Zastępcze

Utworzono: 23.01.2024


Warsztaty

Utworzono: 10.01.2024

Uwaga!

Utworzono: 10.01.2024