PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2022

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2022

 Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znaczmy stopniu niepełnosprawności.

Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku realizuje zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem "Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Całkowita wartość zadania wynosi 146 880,00 zł, wartość dofinansowania wynosi 146 880,00 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. Poz. 573) albo posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znaczmy stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Odbiorcami programu są mieszkańcy gminy Toszek.
Uczestnicy programu za opiekę wytchnieniową nie ponoszą odpłatności.

Program jest realizowany w ramach  pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Druki do pobrania do programu znajdują się w poniższych linkach. Więcej informacji pod numerem telefonu 32 332 67 02.

ZAŁĄCZNIKI

 • Oświadczenie
  Utworzono: 11.04.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  o wspólnym zamieszkiwaniu z osobą niepełnosprawną

 • Załącznik nr 8
  Utworzono: 11.04.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  DO PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 • Załącznik nr 12
  Utworzono: 11.04.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  DO PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 • Załącznik nr 13
  Utworzono: 11.04.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  DO PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA