Strona główna

Aktualności, strona 29 z 30

REAGUJ NA PRZEMOC

Utworzono: 10.05.2016

Rusza Program Rodzina 500+

Utworzono: 08.03.2016

Program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 195) od 1 kwietnia 2016 r. wprowadza świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w...

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ,,NIEBIESKA LINIA"

Utworzono: 11.12.2015

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Utworzono: 13.07.2015
http://ops.toszek.pl/zespol-interdyscyplinarny/n,baza-teleadresowa-podmiotow-oraz-organizacji-pozarzadowych-swiadczacych-uslugi-dla-osob-i-rodzin-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

Dla przedsiębiorców

Utworzono: 29.05.2015

Przedsiębiorco!!!!   Jesteś zainteresowany zwiększoną ilością odbiorców   sprzedawanych towarów lub usług?!!   Zapraszamy Cię do zapoznania się z możliwością przystąpienia   do inicjatywy   „Karta Dużej...

REAGUJ NA PRZEMOC

Utworzono: 03.03.2015

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Utworzono: 06.02.2015

Informacja dla Kombatantów

Utworzono: 02.02.2015
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych....

Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Utworzono: 08.10.2014

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI INFORMUJE: JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC   Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pomoc...

Ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Utworzono: 03.10.2014

ULGI DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY             Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r w sprawie ustanowienia rządowego...