Rusza Program Rodzina 500+

Utworzono dnia 08.03.2016

Program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 195) od 1 kwietnia 2016 r. wprowadza świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko od dnia jego urodzenia do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wysokość świadczenia wychowawczego to 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym, tj: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka:

   a) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez względu na dochód rodziny - wniosek

 b) w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kwoty 1200,00 zł, świadczenie wychowawcze przysługuje także na pierwsze dziecko - wniosek.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć
Oświadczenia członka rodziny zgodne z załącznikami na dole strony.

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmował się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku. Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku, ul. Rynek 11, a  także na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.toszek.pl.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku, jednakże rodzice będą mieli czas najpóźniej do końca czerwca 2016 r. na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze , aby uzyskać nadpłatę świadczeń od kwietnia br.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku pod nr telefonu 32/332-67-02 wew. 24.

ZAŁĄCZNIKI