Aktywni Seniorzy w Kotulinie!

Utworzono dnia 24.05.2016

„Faktem jest, że w naszym społeczeństwie stale przybywa osób po 65. roku życia, a także tych, którzy osiągnęli 80. rok życia. Według danych GUS, w Polsce w 2030 roku będzie mieszkało aż 10 mln ludzi starych. Cieszy fakt, że żyjemy coraz dłużej; jest to z całą pewnością zjawisko pozytywne. Rodzi jednak potrzebę zastanowienia się nad tym, w jaki sposób postrzegamy to zjawisko? Pojawiają się kluczowe pytania typu: Czy na ludzi starszych potrafimy spojrzeć jak na dar naszego społeczeństwa? Czy dostrzegamy w seniorach osobowe dobro i bogactwo? Czy wręcz przeciwnie – dopatrujemy się w sędziwym wieku problemu i zagrożenia? Czy w naszym wspólnym, społecznym myśleniu pojawia się aspekt dotyczący jakości życia osób starszych? Czy dbamy o ich dobrostan i poczucie bezpieczeństwa, a w sytuacji ich zagrożenia potrafimy pomóc, uwzględniając wszelkie czynniki wiążące się z okresem tzw. późnej dorosłości, czyli od 60. roku życia?”[1]

            Seniorzy z Kotulina mogą być wzorem dla osób przeżywających późną dojrzałość z innych miejscowości naszej gminy. Seniorzy chcąc nadal pozostać aktywnymi, zwrócili się do Burmistrza Toszka i Ośrodka Pomocy Społecznej w  Toszku z pomysłem utworzenia programu profilaktycznego dla seniorów. Taki klub powstał 21 kwietnia 2016 roku, kiedy to odbyły się pierwsze zajęcia. Na spotkanie przy kawie, cieście i pysznych przekąskach przyszło aż 36 osób, które dzięki propozycjom pani animatorki, miały możliwość poznania się nawzajem z innej perspektywy niż dotychczas, wymienić opinie i spostrzeżenia, bawić się i rywalizować ze sobą podczas pracy w grupach.

            Ciekawą konkluzją było stwierdzenie, że osoby znające się od kilku lub kilkunastu lat, mieszkający w jednej miejscowości przez kilka lub kilkadziesiąt lat, podczas pierwszych zajęć w klubie miały możliwość dowiedzenia się o swoich sąsiadach, znajomych zupełnie nowych rzeczy.

            Program profilaktyczny dla Seniorów to nie tylko rozmowy przy kawie, nie tylko zabawy inicjowane przez animatora, nie tylko wycieczki, ale to także możliwość zdobycia nowej wiedzy, kształtowania nieznanych dotąd umiejętności, poznania zagrożeń płynących z nadużywania substancji psychoaktywnych, czy poznawania treści związanych ze zdrowym stylem życia, ekologią, zagadnieniami prawnymi itp. Taka wiedza może przydać się każdemu człowiekowi, zwłaszcza babci czy dziadkowi, którzy chętnie dzielą się wiedzą pochodzącą z własnych przemyśleń, doświadczeń, ale też zdobytej wiedzy.

            Organizatorzy tego przedsięwzięcia, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej w  Toszku przy wsparciu Burmistrza Toszka liczą na to, że ta inicjatywa zaowocuje wieloletnią współpracą, coraz to większym zaangażowaniem w działania na rzecz społeczności lokalnych oraz zawiązywaniem tego typu klubów w innych miejscowościach.

            Podejmowana przez kotulińskich Seniorów aktywność ma szansę rozpocząć proces obalania stereotypów oraz zbliżania międzypokoleniowego w Gminie Toszek, dzięki czemu zainicjowane zostaną działania profilaktyczne wobec wykluczenia społecznego i dyskryminacji.


[1] E. Foks, Zauważać, reagować, skutecznie pomagać, „Niebieska linia” 2016, 2/103, s. 12.