Strona główna

Aktualności, strona 28 z 29

Szanowni Państwo !

Utworzono: 30.12.2016
Szanowni Państwo ! W związku z zakończeniem pracy z dniem 30 grudnia 2016 r. na stanowisku Kierownika w Ośrodku Pomocy Społecznej chciałbym serdecznie podziękować Burmistrzowi Toszka, Współpracownikom, Radnym, Sympatykom i Przyjaciołom Ośrodka Pomocy Społecznej za dobrą...

Reaguj na przemoc !

Utworzono: 17.10.2016

Zjawisko przemocy w rodzinie jest dość powszechne w świadomości społecznej, każdy człowiek – młodszy czy starszy – wie czym jest przemoc, a przynajmniej po części zna jej charakterystykę. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015...

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim – 2016 rok.

Utworzono: 08.08.2016
Śląski Urząd Wojewódzki opublikował aktualną na 2016 rok Bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim. Dokument zawiera m....

Aktywni Seniorzy w Kotulinie!

Utworzono: 24.05.2016

„Faktem jest, że w naszym społeczeństwie stale przybywa osób po 65. roku życia, a także tych, którzy osiągnęli 80. rok życia. Według danych GUS, w Polsce w 2030 roku będzie mieszkało aż 10 mln ludzi starych. Cieszy fakt, że żyjemy coraz dłużej; jest to z...

Rozmowa czy kara?

Utworzono: 16.05.2016

Dzieci i młodzież (jako grupa społeczna) są najmniej odporne na zagrożenia współczesnego świata. Od pokoleń właśnie te osoby narażone są na różnego rodzaju nowości pojawiające się w świecie, część z nich niesie za sobą piętno konsekwencji zdrowotnych, karnych,...

REAGUJ NA PRZEMOC

Utworzono: 10.05.2016

Rusza Program Rodzina 500+

Utworzono: 08.03.2016

Program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 195) od 1 kwietnia 2016 r. wprowadza świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w...

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ,,NIEBIESKA LINIA"

Utworzono: 11.12.2015

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Utworzono: 13.07.2015
http://ops.toszek.pl/zespol-interdyscyplinarny/n,baza-teleadresowa-podmiotow-oraz-organizacji-pozarzadowych-swiadczacych-uslugi-dla-osob-i-rodzin-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

Dla przedsiębiorców

Utworzono: 29.05.2015

Przedsiębiorco!!!!   Jesteś zainteresowany zwiększoną ilością odbiorców   sprzedawanych towarów lub usług?!!   Zapraszamy Cię do zapoznania się z możliwością przystąpienia   do inicjatywy   „Karta Dużej...