Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty Unijne

Czcionka:

 

Projekt partnerski pt. „Gliwicki pakON II”, realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym jest:

· projektem dla łącznie 60 osób z niepełnosprawnością (stopień umiarkowany lub znaczny) lub z rodzin, otoczenia osób z niepełnosprawnością, której celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej

· skierowany do pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gliwice z profilem III lub nieaktywne zawodowo) osób z niepełnosprawnością lub z rodzin, otoczenia osób z niepełnosprawnością z Powiatu i Miasta Gliwice, szczególnie z wykształceniem podstawowym i zawodowym

· realizowany w partnerstwie:  MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek (Partner wiodący) oraz Fundacja Rozwoju Lokalnego i Gminą Toszek/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toszku

W ramach projektu będzie realizowane:

I. DORADZTWO I INDYWIDUALNE WSPARCIE UCZESTNIKA

 • Doradztwo zawodowe i wsparcie doradcy
 • Co miesięczne porady Ekspertów z różnych dziedzin wg potrzeb np.: prawnik, lekarz, pracownik socjalny, spec. ds. niepełnosprawności
 • Coaching

II. AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY

 • Szkolenia „Autoprezentacja na rynku pracy”
 • Szkolenia „Planowanie i koordynowanie własnej ścieżki kariery”

III. TRENING USAMODZIELNIAJĄCY

 • Szkolenie „Przedsiębiorczość z elementami treningu budżetowego”
 • Szkolenie "Profilaktyka uzależnień i edukacja zdrowotna"
 • Szkolenie "Trening zastępowania agresji"
 • Szkolenie "Samoobrona"
 • Szkolenie "Cykl warsztatów CREO"
 • Szkolenie "Podstawy obsługi komputera"
 • Szkolenie "Terapia przez ruch"

IV. SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE/KOMPETENCJE ZAWODOWE wraz ze stypendiami szkoleniowymi:

 • Opiekun/ka osób starszych
 • Pracownik ochrony osób i mienia
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Pracownik utrzymania czystości
 • Operator wózków jezdniowych i widłowych
 • Szkolenia indywidualne

V. AKTYWNA INTEGRACJA

 • Wycieczki

VI. ZATRUDNIENIE

 • Pośrednictwo pracy

dodatkowo podczas szkoleń bezpłatne:

 •  opieka nad osobą zależną,
 • catering,
 • materiały szkoleniowe,
 • badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu.

REKRUTACJA

Uczestnicy/czki projektu:

60 Osób z niepełnosprawnością lub z rodzin, otoczenia osób z niepełnosprawnością pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gliwice z profilem III lub nieaktywne zawodowo) z Powiatu i Miasta Gliwice, szczególnie z wykształceniem podstawowym i zawodowym.

Jak zostać uczestnikiem projektu „Gliwicki pakON II”:

Wypełnione druki oświadczenia rekrutacyjnego i oświadczenia uczestnika projektu można składać osobiście w Biurze Projektu „Gliwicki pakON II” w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 19b od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00 bądź listownie za pośrednictwem poczty.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 19b, oraz do pobrania na stronach internetowych Partnerów projektu i poniżej:

Oświadczenie rekrutacyjne – plik pdf

Oświadczenie uczestnika projektu – plik pdf

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie - plik pdf

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – plik pdf

http://ops.toszek.pl/n,gliwicki-pakon-ii

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin

Utworzono dnia 12.07.2016, 08:53

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

Utworzono dnia 12.07.2016, 08:52

Oświadczenie uczestnika projektu

Utworzono dnia 12.07.2016, 08:50

Oświadczenie rekrutacyjne

Utworzono dnia 12.07.2016, 08:47

Projekt

Projekt nowa jakość pomocy społecznej w gminie toszek

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny