Stop dopalaczom! Stop narkotykom!

Utworzono dnia 16.02.2018

Zjawisko narkomanii nie jest w Gminie Toszek ujawnione, zatem możemy domniemywać, że skala jego występowania nie jest duża. Niemniej jednak, eksperymentowanie i zażywanie środków psychoaktywnych jest coraz bardziej popularne wśród uczącej się części społeczeństwa, o czym świadczą co najmniej doniesienia medialne w zakresie powikłań zdrowotnych po zażyciu dopalaczy.

Opracowania branżowe polecają pozostanie w dobrym kontakcie z dzieckiem, obserwowanie zmian pojawiających się w jego zachowaniu, znajomość teorii przedmiotu oraz odpowiedni do sytuacji sposób reagowania. Każdy rodzic najlepiej zna swoje dziecko i wie, jaki sposób postępowania przyjąć. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku zmierzają ku pomocy w aktywności profilaktycznej, jako że zapobieganie jest bardziej efektywne niż leczenie.