NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA GMINY TOSZEK W SPRAWIE POMOCY DLA UKRAIŃCÓW – UCHODŹCÓW WOJENNYCH - WERSJA PO UKRAIŃSKU

Utworzono dnia 03.03.2022

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA GMINY TOSZEK
W SPRAWIE POMOCY DLA
UKRAIŃCÓW – UCHODŹCÓW WOJENNYCH

Szanowni mieszkańcy gminy Toszek,

poniżej prezentujemy krótki przewodnik ws. pomocy dla Ukraińców – uchodźców wojennych, którzy już są zakwaterowani w lokalach na terenie gminy Toszek od dnia 24.02.2022 r.:

 • Jeżeli zapewniłeś Ukraińcom zakwaterowanie na terenie gminy Toszek, zgłoś ten fakt niezwłocznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku,  ul. Rynek 11 wypełniając formularz zgłoszeniowy uchodźcy. Formularze należy składać w godzinach pracy Ośrodka tj.  w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.00 – 15.00, w czwartki w godzinach 7.00 – 17.00 oraz w piątki w godzinach 7.00 – 13.00. Link do formularza w języku polskim i ukraińskim znajduje się poniżej oraz na stronie internetowej OPS w Toszku. Formularze w wersji papierowej są udostępniane w następujących punktach: Urząd Miejski w Toszku (biuro podawcze), Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek, wszystkie placówki oświatowe oraz u każdego sołtysa.
 • FORMULARZ ZNACZĄCO UŁATWI PROCEDURĘ UDZIELANIA POMOCY ORAZ PRZYJĘCIE DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.
 • Jeżeli uchodźcy dysponują dokumentami typu paszport, akt urodzenia, świadectwa szkolne lub inne należy je skserować i dołączyć do formularza. W przypadku braku możliwości wykonania ksero usługa ta zostanie wykonana na miejscu we wskazanych wyżej jednostkach organizacyjnych gminy Toszek.
 • Na podstawie danych zebranych z formularzy dot. uchodźców zostanie im udzielona dalsza pomoc w postaci organizacji podstawowych materiałów dot. życia codziennego: ubrań, środków czystości, jedzenia.
 • We współpracy z dyrektorami szkół i przedszkola zostaną zapewnione miejsca w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży   w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Prawidłowa organizacja pomocy oraz zapewnienie miejsca w placówce szkolnej może potrwać kilka dni, dlatego do tego czasu w Centrum Kultury „Zamek w Toszku” będą organizowane zajęcia dla dzieci w postaci bezpłatnych zabaw i ćwiczeń. Zajęcia zaplanowano od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 12.00. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu: 32 233 43 44.
 • Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy jest zagwarantowana tym osobom, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022 r. Te osoby mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html
 • Pamiętajmy, że uchodźcy z Ukrainy mają zapewniony bezpłatny transport autobusowy i kolejowy na terenie naszej gminy i województwa. Warunkiem bezpłatnego transportu jest okazanie dokumentu, z którym uchodźca przekraczał granicę, w którym powinien być odcisk pieczęci Straży Granicznej RP z datą 24 lutego lub późniejszą.
 • Wszelkie uwagi, pytania i pomysły związane z obsługą pobytu uchodźców z Ukrainy na terenie naszej gminy należy zgłaszać na bieżąco pisząc na adres pomocdlaukrainy@toszek.pl.
 • W sytuacjach pilnych, niecierpiących zwłoki, związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie naszej gminy, do dyspozycji jest numer telefonu +48 516 245 237.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ ГМІНИ ТОШЕК
У СПРАВІ ДОПОМОГИ УКРАЇНЦЯМ – ВОЄННИМ БІЖЕНЦЯМ

Шановні мешканці гміни Тошек,

нижче надаємо короткий путівник з допомоги українцям– воєнним біженцям, які на даний час проживають у житлових приміщеннях гміни Тошек з 24.02.2022 р:

 1. Якщо Ви надали українцям притулок на території гміни Тошек, про це потрібно повідомити невідкладно Центр соціальної допомоги у м. Тошек (Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku), вул. Ринек, 11, та заповнити бланк повідомлення про біженця. Бланк потрібно подати у години  роботи  Центру, тобто по понеділках, вівторках та середах з 7.00 по 15.00, по четвергах з 7.00 по 17.00, а також по п’ятницях з 7.00 по 13.00. Посилання на бланк польською та українською мовами знаходиться нижче на сайті ЦСД у м. Тошек. Паперові бланки можна одержати у наших пунктах: Управління міста Тошек (відділ подання документів), Центр соціальної допомоги у м. Тошек (Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku), Центр спільних послуг гміни Тошек (Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek), всіх навчальних закладах або у кожного солтиса.
 2. БЛАНК СУТТЄВО СПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТА ЗАРАХУВАННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
 3. Якщо біженці мають документи типу паспорт, свідоцтво про народження, шкільні свідоцтва або інші, їх ксерокопії потрібно додати до бланка. Якщо немає можливості зробити ксерокопію, цю послугу можна отримати на місці, у зазначених вище організаційних підрозділах гміни Тошек.
 4. На підставі даних, зібраних з бланків щодо біженців, їм буде надано подальшу допомогу у виді організації основних матеріалів для щоденного вжитку: одяг, засоби гігієни, їжа.
 5. У співпраці з директорами шкіл та дитячих садків для дітей та молоді шкільного та дошкільного віку будуть забезпечені місця в навчальних закладах.
 6. Правильна організація допомоги та забезпечення місця у навчальному закладі може зайняти декілька днів, тому, до цього часу у Центрі культури «Zamek w Toszku» будуть організовані заняття для дітей у виді безкоштовних ігор та вправ. Заняття будуть проводитись з понеділка по п’ятницю з 9.00 по 12.00. Заявки приймаються за телефоном: 32 233 43 44.
 7. Безкоштовна медична допомога для біженців з України ґарантується тим особам, які втекли від війни з території України та мають довідку, видану Прикордонною службою Республіки Польща або у паспорті для виїзду за кордон мають відбиток печатки Прикордонної служби Республіки Польща з датою після 24.02.2022 р. Ці особи можуть безоплатно користуватись польською медичною допомогою та службою охорони здоров’я. Деталі: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html
 8. Просимо пам’ятати, що біженці з України мають забезпечений безкоштовний автобусний та залізничний транспорт на території нашої гміни та воєводства. Умовою безоплатного проїзду є пред’явлення документа, згідно з яким біженець перетинав кордон, у якому повинна знаходитись печатка Прикордонної служби Республіки Польща з відміткою про перетин кордону 24 лютого або пізніше.
 9. Будь-які зауваження, запитання та пропозиції, пов’язані з організацією перебування біженців з України на території нашої гміни, просимо надсилати на електронну адресу pomocdlaukrainy@toszek.pl.
 10. У термінових ситуаціях, які не можуть зачекати і пов’язані з перебуванням біженців з України на території нашої гміни, можна звертатись за номером +48 516 245 237.

ZAŁĄCZNIKI