Inspektor Ochrony Danych

Utworzono dnia 05.07.2018

Informujemy, że funkcję Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku pełni Pani Agnieszka Kwaśnik.

Kontakt: iod@valven.pl