Informacja o wypłatach dodatku

Utworzono dnia 16.09.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że dodatek węglowy będzie niezwłocznie wypłacany, zgodnie z obowiązującymi przepisami po otrzymaniu środków na realizację zadania.
Do dnia dzisiejszego (tj. 16.09.2022) Wojewodowie nie przekazali funduszy na wypłaty dodatków węglowych.
Ponadto aktualnie trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o dodatku węglowym i zgodnie ze stanem na dzień 16.09.2022r stosowne przepisy czekają na podpis Prezydenta i publikację. Jedną z przewidzianych zmian jest wydłużenie terminu do rozpatrywania wniosków z 30 dni do 60 dni.  Przepraszamy za zaistniałą sytuację choć nie wynika ona z naszej winy. Zachęcamy również do śledzenia mediów społecznościowych oraz stron internetowych Urzędu Miasta w Toszku oraz OPS-u gdyż w najbliższych dniach będziemy przekazywać informację w zakresie wniosków o dodatek energetyczny (dodatek na pelet, drewno, gaz lpg…)