Aktywizacja zawodowa - kursy, szkolenia, staż

Utworzono dnia 15.02.2018

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W PROJEKCIE 

'" AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW LEŚNEJ KRAINY GÓRNEGO ŚLĄSKA"

W ramach projektu, dla każdego uczestnika/uczestniczki przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:
a) Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
b) Szkolenie zawodowe przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe – do wyboru:


- Kierowca samochodu ciężarowego (w tym Prawo jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona,  Kurs ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych podstawy + cysterny) wraz z egzaminami państwowymi,

- Fryzjer,
- Pracownik gastronomii,
- Pracownik biurowy z obsługą komputera,
  lub inne w zależności od zapotrzebowania – z egzaminami zewnętrznymi.

Za udział w szkoleniach i stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują STYPENDIUM w wysokości 6,65 zł netto za 1h szkolenia lub 997,00 zł netto / miesięczne podczas stażu.

ZAŁĄCZNIKI