K L U B Y S E N I O R A - O D W O Ł A N E S P O T K A N I A

Utworzono dnia 11.03.2020

W A Ż N E
 

Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem oraz kierując się zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku odwołuje od dnia 11.03.2020r do dnia 14.04.2020r wszystkie spotkania Klubu Seniora prowadzone na terenie gminy Toszek.

O zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować. Prosimy monitorować przekazywane informacje.