Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Rejestracja, ewidencja oraz archiwizacja spraw dokonywana jest stosownie do Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwalnej Ośrodka. Dane zawarte w rejestrach mogą być udostępniane na wniosek osoby będącej stroną postępowania - z zachowaniem zasady, że w myśl art. 36 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia

Aktualne akty prawne można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Prowadzone w Ośrodku rejestry i ewidencje:

- Rejestry  wydanych decyzji;
- Rejestry przyjętych wniosków na ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
- Rejestr przyjętych wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
- Rejestr przyjętych wniosków na świadczenia opiekuńcze;
- Rejestr przyjętych wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego;
- Rejestr wydanych zaświadczeń;
- Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych;
- Dziennik korespondencyjny;
- Rejestr korespondencji wychodzącej;
- Rejestr zasiłków z pomocy społecznej;
- Rejestr osób korzystających z bezpłatnych porad prawnych;
- Rejestr rozmów telefonicznych ze stacjonarnego telefonu służbowego do sieci komórkowych;
- Rejestr delegacji służbowych;
- Centralny Rejestr Umów;
- Rejestr pism -  księgowość;
- Rejestr pism - budżet;
- Rejestr pism – sprawy kadrowe;
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 353
Utworzono dnia: 01.02.2022

Historia publikacji

  • 01.02.2022 23:34, Administrator
    Dodanie strony: Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych