Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Informacje nieudostępnione

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

ul. Rynek 11
44-180 Toszek

tel.: 32 332-67-02

e-mail: sekretariat@ops.toszek.pl

skrzynka ePuap: /opstoszek/SkrytkaESP

Informacje

Liczba wyświetleń: 127
Utworzono dnia: 25.05.2023

Historia publikacji

  • 25.05.2023 09:02, Leszek Leloch
    Dodanie strony: Informacje nieudostępnione