Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej BIP www.ops.toszek.pl/bip

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-02.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagana dogłębna analiza opisów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ireneusz Maleński - Dyrektor, dyrektor@ops.toszek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku znajduje się na parterze budynku położonego przy rynku miasta. Do ośrodka można się dostać w sposób bezpośredni z ulicy. Przy siedzibie ośrodka znajduje się miejsce w którym można podjechać samochodem. Miejsce do zaparkowania jest na tyle duże, że można zaparkować samochodem typu "BUS". Sala obsługi stron w OPS znajduje się na parterze i wchodzi się do niej bezpośrednio z ulicy przechodząc przez mały wiatrołap. Istnieje również możliwość aby osoba niepełnosprawna wjechała do sali obsługi na wózku.

 

Załączniki:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Utworzono dnia 02.02.2022, 00:03
Raport

Informacje

Liczba wyświetleń: 751
Utworzono dnia: 02.02.2022

Historia publikacji

 • 02.02.2022 00:05, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 02.02.2022 00:04, Administrator
  Edycja strony: deklaracja-dostepnosci
 • 02.02.2022 00:03, Administrator
  Dodanie załącznika: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego