Strona główna

Aktualności, strona 6 z 32

Bank Żywności

Utworzono: 07.10.2022

Informujemy, że dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021r., w dniu 13 i 14.10.2022 w Wilkowiczkach będzie wydawana żywność w ramach współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie. Szczegóły na plakacie

Mały Majster!

Utworzono: 07.10.2022
Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów z cyklu "Mały Majster"!
Jeszcze w październiku odbędą się warsztaty modelarskie Wszystkich chętnych z Miasto i Gmina Toszek do udziału zachęcamy do jak najszybszych zapisów w Ośrodku Pomocy Społecznej - liczba miejsc ograniczona!
W razie pytań zapraszamy do kontaktu - 32 332 67 02
Szczegóły na plakacie poniżej

Informacja dot. nowelizacji dodatku węglowego

Utworzono: 29.09.2022

Z uwagi na nowelizację ustawy o dodatku węglowych informujemy, że na podstawie art. 2  (pkt. 3b) ustawy o dodatku węglowym,  w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Informacje o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania można uzyskać w OPS (nie udzielamy informacji przez telefon).

Natomiast informacje o przyznaniu są wysyłane na maila (w przypadku nie podania adresu mailowego informację o przyznaniu można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku w godzinach jego pracy). Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku

WYPŁATY DODATKÓW WĘGLOWYCH

Utworzono: 27.09.2022

Informacja o wypłatach dodatku

Utworzono: 16.09.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że dodatek węglowy będzie niezwłocznie wypłacany, zgodnie z obowiązującymi przepisami po otrzymaniu środków na realizację zadania. Do dnia dzisiejszego (tj. 16.09.2022) Wojewodowie nie przekazali funduszy na wypłaty dodatków...

Informacja dot. dodatku węglowego

Utworzono: 16.08.2022

INFORMACJA DLA OSÓB Z UKRAINY PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE GMINY TOSZEK

Utworzono: 12.08.2022

  

Informacja

Utworzono: 11.08.2022

Seniorada!

Utworzono: 02.08.2022

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW NASZEJ GMINY NA SENIORADĘ!
 
Spotykamy się w sobotę (06.08.2022r.) o godzinie 16:30 na Dziedzińcu Zamku w Toszku gdzie rozpoczniemy od gier i zabaw sportowo - rekreacyjnych, a o 19:00 będziemy uczestniczyć w koncercie operowo - operetkowym. Więcej szczegółów na plakacie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku.
Obowiązują zapisy w OPS (tel.: 32 332 67 02) 

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku

Utworzono: 20.06.2022


Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku poszukuje osoby na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY*. Więcej informacji w OPS - tel: 32 332 67 02
*Zgodnie z artykułem 116 ustawy o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1)posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2)ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
3)do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
4)ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
https://ops.toszek.pl/oferty-pracy/n,nabor-na-stanowisko-pracy-pracownik-socjalny-1