Strona główna

Aktualności, strona 26 z 32

Terapeuta uzależnień

Utworzono: 06.03.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 12.03.2019 dyżur będzie pełnił terapeuta uzależnień.

Psycholog kliniczny

Utworzono: 04.03.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach punktu "Dla Rodziny" od 11 marca 2019 roku przyjmować będzie Psycholog kliniczny.

 

Praca dla opiekunki osób starszych

Utworzono: 29.01.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku poszukuje osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego

Praca dodatkowa!

Utworzono: 28.01.2019

Praca dodatkowa dla

PEDAGOGA,

PSYCHOLOGA

LUB NAUCZYCIELA!

 

ZMIANY w Karcie Dużej Rodziny

Utworzono: 07.01.2019

Od 01.01.2019 roku prawo posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Zapraszamy do składania wniosków.

Wycieczki Seniorów

Utworzono: 19.09.2018

W ostatnim czasie Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku z powodzeniem zorganizował warsztaty wakacyjne dla dzieci i młodzieży zlokalizowane w trzech strategicznych punktach Gminy Toszek. Więc po działaniach skierowanych na najmłodszych, nadszedł czas na cierpliwie czekających nieco starszych mieszkańców gminy.

„Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”

Utworzono: 19.07.2018

Zachęcamy do skorzystania z projektu „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”, koordynowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt daje możliwość osobom w wieku 60 lat lub więcej uzyskania ulg lub szczególnych uprawnień, zaoferowanych przez partnerów zadania, którymi są różne instytucje kultury, rekreacji, edukacji, firmy prywatne.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pod numerem telefonu – 32 730 68 96.

Aktualna oferta dla seniorów dostępna jest na stronie seniorzy.slaskie.pl
w zakładce  „Oferta dla seniora”.

Informacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Utworzono: 19.07.2018

Informujemy o możliwości przystąpienia w charakterze partnera do projektu „Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora”, obsługiwanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Udział w projekcie wiąże się z zaoferowaniem osobom w wieku 60 lat lub więcej, specjalnych usług, ulg lub szczególnych uprawnień.

Więcej informacji na temat sposobu przystąpienia do projektu znajduje się na stronie internetowej
https://seniorzy.slaskie.pl/content/jak_zostac_partnerem

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Utworzono: 18.07.2018

Zgodnie z zadaniami wyznaczonymi w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przedkładamy w załączeniu zaktualizowaną bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych, świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

Od 1 sierpnia można składać wnioski w formie tradycyjnej (papierowo) A JUŻ TERAZ MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE

Utworzono: 18.07.2018

Od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) można składać wnioski o świadczenie Dobry Start  oraz wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

 

Wniosek będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej            w Toszku od 1 sierpnia w określonych godzinach :

 

Poniedziałek -środa      800 – 1300

Czwartek                      1100 - 1630

Piątek                           800 – 1200

 

A JUŻ TERAZ MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE