Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Rodzina 500+

Czcionka:

Program Rodzina 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 1851 ze zm.) od 1 kwietnia 2016 r. wprowadzono świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko od dnia jego urodzenia do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wysokość świadczenia wychowawczego to 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym, tj: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka:

 a) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie bez względu na dochód rodziny                                                                               

 b) w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko   niepełnosprawne, kwoty 1200,00 zł, świadczenie wychowawcze przysługuje także na pierwsze dziecko

 

Realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmował się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku. Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  dostępne będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku, ul. Rynek 11, a  także na stronie internetowej Ośrodka: www.ops.toszek.pl.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019  będzie można składać od 01 lipca 2018 roku w formie elektronicznej, a w formie tradycyjnej czyli papierowej - od 01 sierpnia 2018 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku Wszelkie pod nr telefonu 32/332-67-02 wew. 24.

 

Okresy rozpatrywania wniosków 2018/2019:

Wnioski:

  • złożone do 31 sierpnia rozpatrywane będą do 31 października
  • złożone od 1 do 30 września rozpatrywane będą do 30 listopada
  • złożone od 1 do 31 października rozpatrywane będą do 31 grudnia
  • złożone od 1 do 30 listopada rozpatrywane będą do 31 stycznia 2018 roku
  • złożone od 1 do 31 grudnia rozpatrywane będą do 28 lutego 2018 roku

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecko od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. Chyba że:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
  • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. 

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko , której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka wyznacza termin 3 miesięcy na jego dostarczenie

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku jak i na stronie internetowej www.ops.toszek.pl

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt

 

Loga Fundusze Europejskie, Polska, Unia Europejska

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Deklracja dostępności