Inauguracja Centrum Wolontariatu w Toszku

Utworzono dnia 19.10.2017

 

Centrum Wolontariatu w Toszku jest  wspólnym przedsięwzięciem Kierownika toszeckiego OPSu, księdza proboszcza z Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku.

Na spotkanie inauguracyjne zgłosiło się 25 kandydatów na Wolontariuszy, większość stanowiła młodzież szkolna, ale i osoby dorosłe, które z potrzeby serca, chęci niesienia pomocy, poznania ciekawych ludzi, nauczenia się nowych rzeczy chcą w swoim czasie wolnym, świadczyć pomoc innym osobom bezpłatnie.

Spodziewamy się jednak większej ilości zaintetesowanych osób, ponieważ już teraz ci, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, zgłaszają sie do OPSu i do p. Gizeli Popek (SP im. Ireny Sendler w Toszku), która pełni funkcję Koordynatora tego przedsięwzięcia. Ciekawe jest to, że uczestnicy toszeckiego Klubu Seniora, którym zaproponowano wsparcie Wolontariusza, sami zaczęli proponować siebie, swój czas, swoje umiejętności komuś potrzebującemu. Zatem ma szanse narodzić się przepiękna wymiana międzypokoleniowa, dzięki której zarówno dawca wsparcia, jak i jego biorca mogą czerpać "dobro" garściami.

Toszeccy Wolontariusze rozpoczną swoje działanie od wspierania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniczu. Co tydzień będą się tam pojawiać, by spędzać czas z osobami starszymi, chorymi, nierzadko samotnymi.

W przyszłości mamy nadzieję na poszerzenie działań o tzw. Bank potrzeb i możliwości, którego pośrednikiem bedzie tutejszy OPS. Będą mogły zgłaszać się tu osoby, które mają problem, trudność w jakimś zakresie oraz ci, którzy chcą odpowiedzieć na te potrzeby. Wsparcie to może przybrać różnorakie formy, np. wyjście ma spacer z osobą mającą trudności w poruszaniu się, głośne czytanie komuś, kto słabo widzi, pomoc w nauczeniu się obsługi smartfona i internetu, pomoc w nauce dzieciom mającym kłopoty w szkole, dotrzymanie komuś samotnemu towarzystwa itd.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które są zaintetesowane wolontariatem, zarówno jako dawcy wsparcia, jak i biorcy, którzy dzięki wsparciu mają możliwość poprawienia jakości swojego życia.

 

 

Utworzono: 19.10.2017