Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku jest jednostką organizacyjną Gminy Toszek. W myśl ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, Ośrodek zajmuje się przyznawaniem i wypłacaniem świadczeń pieniężnych, przyznawaniem pomocy w formie rzeczowej, świadczeniem usług opiekuńczych oraz szeroko pojętą pracą socjalną. Ponadto, nasz Ośrodek zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 07.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tzn. przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1318

Utworzono dnia: 01.10.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

02.10.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

02.10.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Uchwała Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 stycznia 2012 r.

02.10.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Uchwała Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 października 2010 r.

02.10.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

02.10.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

02.10.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Uchwała z dnia 27 lutego 1990 r.

02.10.2014, Administrator główny:

Dodanie załącznika Statut

02.10.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

02.10.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut